KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS


Sme dostupní od 18h do 6h

Email
info@drinktaxipressburg.sk

Telefónne číslo
+421 (949) 463 387

Ján Kiss - Drink taxi Pressburg                Budatínska 31                                              851 05 Bratislava                                        Slovensko


IČO: 48 060 305
DIČ: 108 112 40 66

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK59 7500 0000 0040 2681 1491
SWIFT: CEKOSKBX